Độc đáo lễ đặt tên của người Dao đỏ ở Lào Cai

Độc đáo lễ đặt tên của người Dao đỏ ở Lào Cai

Độc đáo lễ đặt tên của người Dao đỏ ở Lào Cai

MENU

DU LỊCH BẢO YÊN

Địa chỉ: THỊ TRẤN PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI

Email: dulichbaoyenlaocai@gmail.com

Điện thoại:

Website: http://dulichbaoyen.com/