Hương vị bánh chuối của người Tày Bảo Yên

Hương vị bánh chuối của người Tày Bảo Yên

Hương vị bánh chuối của người Tày Bảo Yên

MENU

DU LỊCH BẢO YÊN

Địa chỉ: THỊ TRẤN PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI

Email: dulichbaoyenlaocai@gmail.com

Điện thoại:

Website: http://dulichbaoyen.com/