Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên

Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên

Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên

MENU

DU LỊCH BẢO YÊN

Địa chỉ: THỊ TRẤN PHỐ RÀNG, HUYỆN BẢO YÊN, TỈNH LÀO CAI

Email: dulichbaoyenlaocai@gmail.com

Điện thoại:

Website: http://dulichbaoyen.com/