Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên

Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên

Ẩm thực mừng lúa mới với hoa Lau rừng của đồng bào Tày Bảo Yên